Du er her:
13.04.2018

Stopp i fisket for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten da avsetningen er beregnet oppfisket.

Stoppen omfatter maksimalkvotetillegget som ble gitt 6. april i år.

Fisket fortsetter innenfor det garanterte kvotetillegget på 16 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med søndag 15. april kl. 23:59.

Henvendelser: Eivind Marienborg 480 90 328