Du er her:
09.03.2018

Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 12. mars kl. 00.00.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter.

Henvendelser: Eivind Marienborg, 480 90 328