Du er her:
10.04.2018

Stenging av et område på Kjelsnæringen i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kjelsnæringen i Finnmark for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Kjelsnæringen i  Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.       Nord 71 grader 01,60 minutter. Øst 027 grader 08,95 minutter.
2.       Nord 71 grader 03,70 minutter. Øst 027 grader 13,15 minutter.
3.       Nord 71 grader 02,70 minutter. Øst 027 grader 16,90 minutter.
4.       Nord 71 grader 00,95 minutter. Øst 027 grader 12,00 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen