Du er her:
02.03.2018

Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for trålerne

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes fartøykvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 10 %. 

Endringen har virkning fra og med i dag. 

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Eivind Helland Marienborg , 900 63 839 / 480 90 328