Du er her:
07.03.2018

Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for konvensjonelle havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har besluttet at konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn nord for 62°N gis økt kvote på sei, slik at kvotefaktor 1,0 gir en maksimalkvote på 650 tonn sei.

Endringen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Eivind Helland Marienborg / Guro Gjelsvik , 480 90 328 / 900 63 839