Du er her:
10.04.2018

Delkvoteenhetene i fisket etter kolmule i færøysonen i 2018 oppheves

Delkvoteenhetene i fisket etter kolmule i færøysonen oppheves fra og med i dag, 10. april.

Endringen gjelder både for fartøy med kolmuletråltillatelse og fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455