Du er her:
09.03.2018

Åpning av området på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Les om bakgrunnen for åpningen

English

The Directorate of Fisheries has decided to reopen the area at Vesterålsbanken off the coast of Nordland, within the Norwegian Economic Zone, which is closed for fisheries with Danish seine and trawl.

The decision is given force as of 9 March 2018.

Henvendelser: Hilde M. Jensen