Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 brislinglevering1-scanfishphoto

Landing og mottak

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

Nyheter

19.03.2018 | Yrkesfiske

Tilskudd til selfangst i 2018

Fiskeridirektoratet har nå fordelt støtten til selfangst for 2018 og tilskuddet på 2,5 millioner kroner er tildelt henholdsvis Norse marin AS med 1,5 millioner kroner og Kvitungen AS med en million kroner.

09.03.2018 | Yrkesfiske

Påmelding til fiske etter makrellstørje i 2018

Fiskerimyndighetene åpner opp for fiske etter makrellstørje med to fartøy med adgang til å fiske med ringnot i 2018. Fristen for å melde seg på til fisket er 22. mars 2018.

09.03.2018 | Yrkesfiske

Økte kvoter i fisket etter torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62° N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6259 tonn torsk og 2375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter.

07.03.2018 | Yrkesfiske

Leie av fiskefartøy 2018

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Se alle nyheter