Skjul søk
Du er her:
19.03.2018

Tilskudd til selfangst i 2018

Fiskeridirektoratet har nå fordelt støtten til selfangst for 2018 og tilskuddet på 2,5 millioner kroner er tildelt henholdsvis Norse marin AS med 1,5 millioner kroner og Kvitungen AS med en million kroner.

09.03.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt NRS ASA/Aker ASA tilsagn om syv tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse og én tillatelse på 530 tonn maksimalt tillatt biomasse, til utvikling av konseptet «Arctic Offshore Farming». 

09.03.2018

Økte kvoter i fisket etter torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62° N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6259 tonn torsk og 2375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter.

08.03.2018

Innsigelse mot arealplan for Nordmøre

Det er for tiden til behandling en interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre der Fiskeridirektoratet har gitt innsigelse. Endelig vedtak av planen er forventet å komme før sommeren 2018.