Du er her:
 

Reiskap

Garn, teiner, ruser, merking ...

 

Meld tapt reiskap

Bruk fritidsfiske-appen

 

Minstemål

Torsk, hyse, raudspette, uer ...

 

Sal og utførsel

 

Turistfiske i Noreg

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Freda artar

 

Nokre utvalde artar

 

Skjema – fritidsfiske

 Foto © Scanfishphoto

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Registreringspliktige turistfiskeverksemder skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Det er fem artar som skal registrerast; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

Film om reglene i fritidsfiske

Sjekk også ut YouTube-kanalen vår med mange andre fine filmer - om hummerfiske, minstemål, fredning, lovlige redskap, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. 

 

Gje oss melding

Oppdagar du at noko ikkje er i orden, set vi stor pris på om du varslar oss.

Nyheter

06.06.2018 | Fritidsfiske

Registrering av turistfiskebedrift stengt i noen dager

Vi er i ferd med å legge til rette for registrering av turistfiskebedrifter på Fiskeridirektoratets Min side. Derfor har vi midlertidig stengt muligheten for å registrere nye bedrifter. Man kan likevel fortsette å bruke skjemaet for å registrere fangsten.

23.05.2018 | Fritidsfiske

Hugs garnforbod i Skagerrak frå 1. juni

Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august. Dette er eit tiltak som er sett i verk for å beskytte bestanden av hummar, men det er også viktig for kysttorsken i dette området.

Se alle nyheter